เอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้ไหม พกพาอย่างไรให้ปลอดภัย ?

เอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้ไหม
เอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้ไหม พกพาอย่างไรให้ปลอดภัย

พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank) เป็นอุปกรณ์ที่หลายคนนิยมพกติดตัวเสมอเวลาเดินทางออกนอกสถานที่ เพราะจะได้จบปัญหาเรื่องแบตหมดระหว่างวัน พอแบตหมดเมื่อไหร่ก็สามารถเสียบสายชาร์จแบตกับตัวเครื่องพาวเวอร์แบงค์ได้เลยทันที แล้วการเดินทางไกล ๆ ด้วยการนั่งเครื่องบินล่ะ เราสามารถเอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้ไหม ถูกสายการบินสั่งห้ามหรือไม่ ? ในบทความนี้ Itnews24hrs จะมาสรุปข้อมูลให้ได้อ่านกันแบบละเอียด อ่านจบรับรองว่าได้คำตอบแน่นอน

เอาพาวเวอร์แบงค์ ขึ้นเครื่องบินได้ไหม ?

ไม่ว่าจะเดินทางบินภายในประเทศหรือนอกประเทศ เราสามารถเอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตะบี้ตะบันพกพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องกี่อันก็ได้ เพราะจะมีข้อปฏิบัติให้เหล่าผู้โดยสายปฏิบัติตามอยู่ เช่น ต้องพกติดตัวขึ้นเครื่องบินเท่านั้น ห้ามโหลดใต้เครื่อง ฯลฯ

พาวเวอร์แบงค์ขนาดเท่าไหร่ ถึงจะขึ้นเครื่องบินได้

พาวเวอร์แบงค์ขนาดเท่าไหร่ ถึงจะขึ้นเครื่องบินได้ ?

เราสามารถเอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • พาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุอยู่ที่ 20,000 – 32,000 mAh จะนำขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 2 ก้อน 
  • พาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุต่ำกว่า 20,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้แบบไม่จำกัด 
  • พาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุเกิน 32,000 mAh ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้เลย

เช่น ถ้า Power Bank ของเรามีขนาด 20,000 mAh เราสามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องบินได้สูงสุด 2 ก้อน

Power Bank เอาขึ้นเครื่องบิน ต้องโหลดใต้เครื่องไหม

Power Bank เอาขึ้นเครื่องบิน ต้องโหลดใต้เครื่องไหม ?

ไม่สามารถเอาพาวเวอร์แบงค์โหลดใต้เครื่องได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาได้จากการที่แบตเตอรี่เกิดความร้อน ซึ่งความร้อนก็เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดสะเก็ดไฟ ในบางครั้งอาจจะเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นระเบิดได้เลยทีเดียว การนำแบตสำรองพาวเวอร์แบงค์เก็บไว้ใต้เครื่องจะทำให้ยากต่อการดับไฟเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

พกแบตสำรองพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัย ?

1.พกพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องตามความจุที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ATA) ระบุว่า เราสามารถนำพาวเวอร์แบงค์ที่มีความจุไม่เกิน 32,000 mAh ขึ้นเครื่องบินได้สูงสุด 2 ก้อน หากความจุเกินจากนี้จะไม่สามารถพก Power Bank ขึ้นเครื่องบินได้อย่างเด็ดขาด ในกรณีที่ความจุน้อยกว่า 20,000 mAh สามารถเอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้แบบไม่จำกัด โดยใส่ในกระเป๋าสัมภาระให้มิดชิด

ฉลากระบุความจุไฟฟ้าต้องชัดเจน

2.ฉลากระบุความจุไฟฟ้าต้องชัดเจน

ในกรณีที่จะเอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบิน ตัวเครื่องพาวเวอร์แบงค์ควรมีข้อความสลัก หรือมีฉลากที่บ่งบอกรายละเอียดความจุไฟเอาไว้อย่างชัดเจนเสมอ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

3.แยกพาวเวอร์แบงค์ออกจากสัมภาระเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เมื่อถึงบริเวณจุดตรวจสัมภาระ เราจำเป็นต้องแยกพาวเวอร์แบงค์ออกจากกระเป๋าเสมอ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจเช็กโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยในขณะที่เดินทางโดยเครื่องบิน

4.ห้ามโหลดพาวเวอร์แบงค์ใต้เครื่อง

การนำพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินมีกฎ คือ ห้ามโหลดใต้เครื่องเด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดอันตรายขณะเดินทางได้ แต่เราสามารถพกติดตัวใส่กระเป๋าสัมภาระแล้วเดินขึ้นเครื่องบินได้เลย

สรุปเรื่องการนำพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบิน

สรุปเรื่องการนำพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบิน

โดยสรุปแล้วเราสามารถเอาพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบินได้ แต่ต้องมีขนาดความจุไม่เกิน 32,000 mAh และห้ามโหลด Power Bank ใต้เครื่องเด็ดขาด โดยสามารถพกพาวเวอร์แบงค์ติดตัวเดินขึ้นเครื่องบินได้เลย ที่สำคัญ คือ ตัวเครื่องพาวเวอร์แบงค์ต้องมีฉลากที่ระบุความจุไฟฟ้าเอาไว้อย่างชัดเจนเสมอ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถพกติดตัวขึ้นเครื่องบินได้เลย ใครที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินแล้วกลัวแบตหมดระหว่างทาง ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูล เงื่อนไข ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมกันด้วยน้า จะได้ไม่ติดขัดตอนอยู่ที่สนามบิน