เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียงในคอมและโทรศัพท์ เกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง ?

เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียงในคอมและโทรศัพท์
เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียงในคอมและโทรศัพท์ เกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง

แจ็คหูฟังหรือแจ็ค 3.5 มิลลิเมตร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหูฟังที่เราใช้งาน ซึ่งเป็น Standard  ของพอร์ตเชื่อมต่อหูฟัง ถึงแม้ว่าความนิยมอาจลดน้อยลงในบางส่วน เพราะมีการใช้หูฟังแบบ True wireless หรือหูฟัง Bluetooth มากขึ้น เพราะเชื่อมต่อรวดเร็วและใช้งานง่ายกว่าแต่ การใช้งานแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรยังมีอยู่ และยังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบเสียงดนตรี ผู้ใช้งานแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรบางรายอาจพบความผิดปกติ เมื่อนำไปใช้งานจึงพบปัญหาเสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง ซึ่งเกิดจากอะไร Itnews24hrs จะพาไปหาคำตอบพร้อม ๆ กัน

เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง เกิดจากอะไร?

1.การติดตั้งซอฟต์แวร์ของหูฟังไม่สมบูรณ์

การติดตั้งซอฟต์แวร์ของหูฟังบางรุ่น เมื่อเราใช้งานจะมี Pop Up เด้งขึ้นอัตโนมัติเพื่อติดตั้งการทำงานของหูฟัง หากการติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่สมบูรณ์อาจทำให้หูฟังของเราใช้งานแล้วไม่มีเสียงออกมาได้เช่นกัน หูฟังรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นชนิด True Wireless หรือหูฟัง Bluetooth

2.ไม่เปิด Volume ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียงในกรณีนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าสายหูฟังของเราใช้งานได้ปกติและมีการติดตั้งโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ Notebook รวมถึงโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ปกติแต่ไม่มีเสียงออกมา ควรตรวจสอบที่ Volume ของต้นกำเนิดเสียงได้มีการปิดไว้อยู่หรือไม่ หากมีการปิดไว้ควรเปิด Volume ในระดับ 75- 90%  เพื่อประสิทธิภาพที่ดีของเสียงที่ได้และไม่เป็นอันตรายต่อหูฟังของเราอีกด้วย

การตั้งค่าโปรแกรมไม่สมบูรณ์

3.การตั้งค่าโปรแกรมไม่สมบูรณ์

การตั้งค่าโปรแกรมไม่สมบูรณ์มีผลมาจาก Driver Soundcard ของคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ Laptop ที่มีการติดตั้งไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงรุ่น มีผลต่อการส่งสัญญาณเสียงที่ผิดปกติหรือไม่มีการส่งสัญญาณเสียงมายังแจ็ค 3.5 มิลลิเมตร เราสามารถทำการอัปเดตหรือติดตั้งไดร์เวอร์ Soundcard ใหม่ได้ทันที

4.ความผิดปกติช่องเสียบแจ็ค 3.5 มิลลิเมตร

ช่องเสียบแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรของ Laptop หรือคอมพิวเตอร์ Notebook อาจมีการชำรุดหรือเสียหายได้ เมื่อเรานำหูฟังทำการเชื่อมต่อจะทำให้ไม่มีเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงนั่นเอง

5.หูฟังเสียหายไม่สมบูรณ์

เสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียงอาจเกิดขึ้นจากหูฟังของเราเกิดความเสียหายและไม่สมบูรณ์ เช่น สายขาดด้านใน, แจ็คเกิดการบิดงอ, และเสียบแจ็คหูฟังเชื่อมต่อไม่แน่น เป็นต้น ซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี้มีผลต่อการส่งสัญญาณเสียงมายังหูฟังเราควรตรวจสอบให้ดีก่อนการใช้งาน

วิธีแก้เมื่อเสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง หรือเสียงไม่ดัง

วิธีแก้เมื่อเสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง หรือเสียงไม่ดัง

1.ทำการตรวจสอบการอัปเดทซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

  • สำหรับโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่การตั้งค่าของเครื่อง -> การอัปเดตซอฟต์แวร์ -> ดาวน์โหลดและติดตั้ง -> ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ แล้วทำการเชื่อมต่อหูฟังใหม่อีกครั้ง
  • สำหรับคอมพิวเตอร์ ไปที่ Control panel -> เลือก Audio -> ตั้งค่า Headphone ->  อัปเดตซอฟต์แวร์ -> Config headphone -> แล้วทำการเสียบหูฟังใหม่อีกครั้ง

2.ตรวจสอบพอร์ตที่เสียบแจ็คทำงานสมบูรณ์หรือไม่

การตรวจสอบพอร์ตที่เสียบแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ เราสามารถเช็กได้จากการใช้งานหูฟังอันอื่นมาทดลองใช้งาน หากเสียงดังปกตินั่นแสดงว่าหูฟังที่เราใช้งานแล้วไม่มีเสียงอาจชำรุดได้ แต่ตรงกันข้ามเมื่อนำหูฟังอันอื่นมาเชื่อมต่อแล้วไม่มีเสียงแสดงว่าพอร์ตเชื่อมต่อแจ็คของเรามีความเสียหายได้ ควรเปลี่ยนใหม่ได้ทันที

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหูฟังก่อนนำมาใช้งาน

3.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหูฟังก่อนนำมาใช้งาน

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของหูฟังก่อนนำมาใช้งาน เช่น สายขาดด้านใน, สายแจ็คขาด ,สายหูฟังขาด ,สายไมค์ขาด, และอื่นๆอีกมากมาย เป็นต้น หูฟังเมื่อมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์หากนำมาเสียบใช้งานแล้วไม่มีเสียง สามารถบ่งบอกได้ว่าหูฟังของเรามีปัญหาแน่นอน ควรทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหูฟังอันใหม่มาใช้งาน

สรุปเรื่องการเสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียง

การเสียบหูฟังแล้วไม่มีเสียงเกิดจากหลายปัจจัย อาจเป็นที่หูฟัง โทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ของเราที่มีปัญหา เราสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยการตรวจสอบทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของหูฟัง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของหูฟังก่อนนำมาใช้งาน และเลือกชนิดของแจ็คหูฟังให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในปัจจุบันได้รับความนิยมใช้งานหัวแจ็คที่มี 3 ขีด (TRRS) และที่สำคัญไม่ควรเปิด Volume จากแหล่งกำเนิดเสียงให้ดังแรงเกินไป เพราะลำโพงของหูฟังเราอาจขาดและหูของเราอาจได้รับอันตรายได้