โน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ใช้งานได้แบบเดิม

วิธีแก้โน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้
โน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ใช้งานได้แบบเดิม

โน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้

ปัญหาโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ เป็นปัญหาใหญ่ที่คนใช้โน๊ตบุ๊คมีโอกาสพบเจอ โดยอาจพบเจอได้เรื่อย ๆ เพราะปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหลายปัจจัย แต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เราก็ยังสามารถแก้ไขให้โน๊ตบุ๊คกลับมาเชื่อมต่อ Wifi ได้ตามเดิม แต่ก่อนจะไปดูวิธีการแก้ไขเราควรรู้สาเหตุที่ทำให้โน๊ตบุ๊คไม่สามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ก่อน เพื่อความเข้าใจ และเพื่อให้ใช้วิธีการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้ Itnews24hrs ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วค่ะ

โน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ เกิดจากสาเหตุอะไร ?

การที่โน้ตบุ๊คไม่สามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง โดยสาเหตุหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้ 

 • การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wifi ที่ไม่ถูกต้อง
 • ไดรเวอร์เครือ Wifi มีความล้าสมัย หรือเข้ากันไม่ได้กับระบบของเครื่อง 
 • การรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และเครือข่าย Wifi ใกล้เคียง หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอาจทำให้สัญญาณ Wifi อ่อนลง
 • เราเตอร์ Wifi ทำงานผิดปกติ หรือเกิดปัญหาเฟิร์มแวร์ 
 • ผู้ใช้งานกดปุ่มปิดการรับสัญญาณ WiFi ที่อยู่บนคีย์บอร์ด 
 • การตั้งค่าความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้องในโน้ตบุ๊ก หรือในเราเตอร์ Wifi
 • ซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจบล็อกการเชื่อมต่อ Wifi
 • การรับที่อยู่ IP ที่ไม่มีความถูกต้องจากเราเตอร์
 • ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ หรือความขัดแย้งภายในระบบปฏิบัติการของโน้ตบุ๊ก
 • เกิดจากซอฟต์แวร์และอะแดปเตอร์เครือข่ายของโน้ตบุ๊กไม่ทำงาน ทำให้การเชื่อมต่อ Wifi มีปัญหา 
 • ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์มีปัญหา เช่น การ์ด Wifi หรือตัวรับ Wifi ทำงานผิดปกติ จนทำให้โน้ตบุ๊กไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Wifi ได้
วิธีแก้เมื่อโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้

วิธีแก้เมื่อโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้

เมื่อโน๊ตบุ๊คไม่สามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ เราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้โน๊ตบุ๊คกลับมาเชื่อมต่อ Wifi ได้ โดยการแก้ไขเมื่อโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ มีอยู่หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1.ตรวจสอบการตั้งค่า Wifi

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโน๊ตบุ๊คมีชื่อเครือข่าย Wifi (SSID) และรหัสผ่านที่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง และควรตรวจดูว่า Wifi เปิดอยู่หรือไม่ ใครที่ลืมรหัสไวไฟ ก็สามารถดูรหัส Wifi ได้จากบทความนี้

2.รีสตาร์ทโน๊ตบุ๊ค

บางครั้งการรีสตาร์ทโน๊ตบุ๊คก็ทำให้โน๊ตบุ๊คสามารถเชื่อมต่อกับ Wifi ได้ ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ ให้ลอง Restart สัก 1 ครั้ง

คลิกอ่านเพิ่มเติม : วิธีรีสตาร์ทไอโฟน ต้องทำอย่างไร ?

รีสตาร์ทเราเตอร์เมื่อโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้

3.รีสตาร์ทเราเตอร์

เมื่อโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ ให้ลอง Restart เราเตอร์ Wifi 1 ครั้ง จากนั้นรอสักครู่ แล้วค่อยลองเชื่อมต่อ Wifi ใหม่อีกครั้ง 

4.อัปเดตไดรเวอร์

ก่อนอื่นต้องตรวจดูว่าไดรเวอร์เครือข่าย Wifi  ที่ใช้อยู่มีความทันสมัยหรือไม่ ถ้าไม่มีความทันสมัย ให้ทำการอัปเดตไดรเวอร์ให้เรียบร้อย

5.แก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวน

นำโน๊ตบุ๊คเข้าใกล้เราเตอร์ให้มากขึ้น เพื่อตัดสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 

ตั้งค่าเราเตอร์ใหม่เมื่อโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้

6.ตั้งค่าเราเตอร์ใหม่

เข้าไปตั้งค่าเราเตอร์ใหม่ โดยให้ตั้งค่าโปรโตคอลความปลอดภัย (WPA, WEP) ให้เรียบร้อย 

7.ปิดการใช้งานไฟร์วอลล์/โปรแกรมป้องกันไวรัส

เข้าไปปิดการใช้งานไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพราะบางทีซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจบล็อกการเชื่อมต่อ Wifi อยู่ก็เป็นได้ 

8.กำหนดค่าที่อยู่ IP ใหม่

เข้าไปกำหนดค่า IP ใหม่ โดยตั้งค่าให้โน๊ตบุ๊ครับที่อยู่ IP แบบอัตโนมัติ (DHCP)

9.อัปเดตระบบปฏิบัติการ

หากโน๊ตบุ๊คไม่สามารถเชื่อมต่อ Wifi ได้ ให้ลองทำการอัปเดตระบบปฏิบัติการ หรือลองลงวินโดว์ใหม่ โดยลงได้ทั้ง Windows ตัวเดิม และทั้ง Windows ตัวใหม่

เปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wifi

10.เปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wifi

ในกรณีที่โน๊ตบุ๊คต้องใช้อุปกรณ์รับสัญญาณ Wifi เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi ให้ตรวจดูที่ตัวอุปกรณ์ว่ายังใช้งานได้อยู่หรือไม่ หากอุปกรณ์มีปัญหาให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : มีสัญญาณ WIFI แต่เชื่อมต่อไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง ?

11.รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

ในบางกรณีการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายบนโน๊ตบุ๊คก็ช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะบางทีการที่โน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อ Wifi ไม่ได้ อาจเกี่ยวข้องกับ TCP/IP การล้าง DNS หรือใช้ตัวเลือกการรีเซ็ตเครือข่ายที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ

12.เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ในโน๊ตบุ๊ค

หากทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผล ให้ลองเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรือการ์ด Wifi ในโน๊ตบุ๊ค เพราะบางทีการที่โน๊ตบุ๊คไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้ อาจเป็นเพราะการ์ดรับ Wifi มีปัญหา 

สรุปแนวทางการแก้เมื่อโน๊ตบุ๊คเชื่อมไวไฟไม่ได้

การที่โน้ตบุ๊กไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ไม่ได้หมายความว่าโน้ตบุ๊กจะพัง หรือใช้งานไม่ได้ แต่อาจเป็นเพราะปัจจัยบางอย่างที่ขัดขวางระบบการเชื่อมต่อ WiFi หรืออาจเป็นเพราะฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานผิดพลาด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการ Update Driver, รีสตาร์ทโน๊ตบุ๊ก, รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย หรือการเข้าอัปเดตซอฟต์แวร์ แต่ถ้าแก้ไขแล้วปัญหาโน๊ตบุ๊คเชื่อมต่อไวไฟไม่ได้ยังไม่หาย ก็อาจจะต้องแก้ไขด้วยวิธีที่กว้างขึ้น เช่น ลงวินโดว์ใหม่ เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ หรือนำเครื่องเข้าศูนย์ซ่อม